Polityka Cookie

Nasza strona internetowa, usługi online oraz inne interaktywne aplikacje, mogą korzystać z plików cookies, znaczników pikselowych oraz innych lokalnie przechowywanych plików z danymi, które udostępnia nam Państwa przeglądarka. Ma to na celu zidentyfikowanie Państwa jako naszego klienta i zaoferowanie stosownie dobranych usług.

 

Korzystanie z plików cookies pomaga nam też zapewnić bezpieczeństwo Państwa konta, zminimalizować ryzyko oszustw oraz wspierać bezpieczeństwo i zwiększać zaufanie dla wszystkich naszych witryn internetowych oraz pomiędzy wszystkimi podmiotami, z którymi pracujemy i którym dostarczamy usługi.

 

Pliki cookies są również użyteczne, ponieważ mierzymy i oceniamy nasze usługi, tak aby jak najlepiej sprostać Państwa potrzebom oraz aby lepiej zrozumieć Państwa preferencje zakupowe. Nasza polityka ochrony danych obejmuje korzystanie z cookies na stronach internetowych FerBuy oraz usługi online, co oznacza, że dane, które gromadzimy o Państwu nie będą, bez Państwa zgody, przekazywane stronom trzecim. Korzystając z usług FerBuy, wyrażają Państwo zgodę aby FerBuy przekazywał pliki cookies operatorom narzędzi analitycznych, którzy analizują dane w celu umożliwienia FerBuy stworzenia usług bardziej przyjaznych dla użytkownika.

 

FerBuy może kontrolować pliki cookies tylko na własnej stronie internetowej. Pliki cookies FerBuy, które znajdują się na innych stronach, utworzonych przez strony trzecie, nie są objęte naszą kontrolą i nie są uwzględnione w naszej polityce ochrony danych.

 

Mogą Państwo ustawić swój komputer, lub inne urządzenie służące do nawigowania w Internecie, tak aby blokować, wyłączyć oraz kasować nasze cookies, zgodnie z Państwa życzeniem, o ile Państwa przeglądarka na to pozwoli. Może to jednak zakłócić korzystanie ze strony internetowej oraz z usług FerBuy.